Հավաստագիր

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-I; 42.5R

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-I; 42.5R

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-I; 52.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-I; 52.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-II/A-P; 32.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-II/A-P; 32.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-II/A-P; 42.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-II/A-P; 42.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-II/A-P; 52.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-II/A-P; 52.5N

Որակի կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատ

Որակի կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատ

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով  CEM-I; 42.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-I; 42.5N