Ցեմենտի արդյունաբերությունը, հանդիսանալով շինանյութերի արդյունաբերության առաջատար ճյուղերից մեկը, ներառում է տարատեսակ ցեմենտների արտադրություն. պորտլանդցեմենտ, խարամային պորտլանդցեմենտ, պուզոլանայ ...