Ապրանք

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-I; 42.5N

Մոնոլիտ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների, ինչպես նաև հավաքովի երկաթբետոնե կոնստուկցիաների արտադրության համար

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով  CEM-I; 42.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-II/A-P; 32.5N

Մոնոլիտ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների, ինչպես նաև հավաքովի երկաթբետոնե կոնստուկցիաների արտադրության համար

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով  CEM-II/A-P; 32.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-II/A-P; 42.5N

Մոնոլիտ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների, ինչպես նաև հավաքովի երկաթբետոնե կոնստուկցիաների արտադրության համար

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով  CEM-II/A-P; 42.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-I; 42.5R

Մոնոլիտ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների, ինչպես նաև հավաքովի երկաթբետոնե կոնստուկցիաների արտադրության համար

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով  CEM-I; 42.5R

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-I; 52.5N

Բարձր ամրության հավաքովի նորմալ և նախապես ձգված երկաթբետոնե կոնստուկցիաների, ինչպես նաև բարակ պատերով մոնոլիտ երկաթբետոնե կոնստուկցիաների համար

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով  CEM-I; 52.5N

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով CEM-II/A-P; 52.5N

Բարձր ամրության հավաքովի նորմալ և նախապես ձգված երկաթբետոնե կոնստուկցիաների, ինչպես նաև բարակ պատերով մոնոլիտ երկաթբետոնե կոնստուկցիաների համար

Պորտլանդցեմենտ հանքային հավելանյութերով  CEM-II/A-P; 52.5N